Tshireletso o di goga kwa pele

Mopalamente wa pele wa Mahalapye Botlhaba, Mme Botlogile Tshireletso o lebogile District Health Management Team (DHMT) ya koo go mo tlhopha go nna mogaka wa go simolola go tsaya mokento wa COVID-19 ka e le boikarabelo jwa botlhe go lwantsha bolwetse.  

O lebogile jaana ka Labotlhano kwa tshimolodisong ya mokento wa COVID-19 kwa Mahalapye.

 Mme Tshireletso o supile fa a le motlotlo go bo ba Mahalapye DHMT ba mo neetse tlotla ya go nna mogaka, a re seo se supa fa ba santse ba mo lemoga.

Mme Tshireletso o kgothaditse setshaba go tsaya maikarabelo a go babalela matshelo a bone, a supa gore mo nakong e, ga go na ope yo o tshwanetseng go supa yo mongwe ka monwana, ka e le maikarabelo a botlhe go lwantsha kanamo ya mogare.

O kopile setshaba gore se dirisane le babereki ba botsogo sentle, a supa gore ba botsogo ba tlhoka kemonokeng ya setshaba ka gore ba tshwaragane le tiro e kgolo.

Mme Tshireletso o kopile setshaba go tswelela ka go sala ditsetlana tse di beilweng morago gore go ya pele, ba seka ba latlhegelwa ke matshelo a bangwe ka bone.

Fa a ntsha la gagwe, mopalamente wa Mahalapye Bophirima, Rre David Tshere o supile botlhokwa jwa go sala ditsetlana tse di beilweng morago, a supa gore ba santse ba tshedile ka ntlha ya gore ba di tshegeditse.  

A re go tsaya mokento wa COVID-19 ke go thusa go fokotsa bogale jwa mogare mo mmeleng, mme go tsaya mokento ga go reye gore batho ba emise go sala melawana e e beilweng morago.

Rre Tshere yo gape e leng modulasetilo wa komiti ya botsogo kwa palamenteng o kgothaditse setshaba gore se tseye mokento, a supa fa e le mongwe wa ba ba setseng ba o tsere.

O tlhaloseditse setshaba gore molemo mongwe le mongwe pele o ka neelwa batho, go a bo go dirilwe ditekeletso go netefatsa pabalesego ya matshelo a batho, ka jalo a tlhomamisa gore ba botsogo ba supa fa mokento o, o sireletsegile.

Mopalamente Tshere o tlhalositse gore go tla ga mokento o, ke tsholofelo ya gore...

Original Article URL: