Sengaparile se ka nowa moro

Modiri wa khamphane ya Matebeleng Milling, Rre Shaka Mochine, a re kgaolo ya Kweneng e humile setlhare sa sengaparile mme banni ba ka se nwa moro.

Rre Mochine o boletse mo potsolotsong fa khamphane e, ee direlang kwa Matebeleng kwa Kgatleng, e simolotse go reka sengaparile kwa metseng ya kgaolo ya Kweneng ka ngwaga wa 2014.

 A re ba rekisetsa mafatshe jaaka France, Germany le mangwe kwa Asia.

Rre Mochine o supile fa gape ba sila sengaparile go se rekisetsa marekisetso a melemo e le boupi mme dipoelo e le tse di bonalang fa ba rekisa kwa ntle ga lefatshe leno.

 A re mafatshe mangwe a na le bo maitseanape ba ba kgonang go dira melemo e farologanyeng ka sengaparile.

O ne a tlhalosa  fa ba tshwaraganye le lephata la Tlhokomelo Dikgwa ka ke lone le fang banni tletla ya go bapala setlhare seo le go bona gore khamphane e reka selekanyo sese beilweng.

A re kwa Ngware, kwa ba neng ba reka teng lantlha kgwedi e fetileng, thobo ya sengaparile e ne e le e nametsang ka jalo batla nna ba etela motse oo ngwaga le ngwaga.

O ne gape a ka ya fa bontsi jwa Batswana ba ise ba itse ka botlhokwa jwa setlhare sa sengaparile, a tlatsa ka gore batho ba mafatshe a Asia ba rata setlhare seo thata ka ba se dirisa mogo tsa kalafi, mme a re go botlhokwa gore Batswana ba itse mosola wa go se somarela fa ba se bapala gore se seka sa nyelela.

Mongwe wa banni ba Ngware, Rre Gabobidiwe Motiribe, o ne a tlhalosa fa a na le sebaka se seleele a itshetsa ka sengaparile mme a supa fa ngongora ya babapadi ba sengaparile ele dituelo tse di kwa tlase ka e bile go le bokete go se epa.

O ne a tlhalosa fa lemmenyana le a le boneng ele le a ithekelang sukiri ka lone.

O kaile fa setlhare sa sengaparile se le sentsi thata mo tikologong ya motse wa bone mme keletso ya bone ele go bona ba kgona go itshetsa ka sone.

Go tlhalositwe fa Ngware le e mengwe ee mo kgaolong ya Kweneng e humile setlhare sa sengaparile mme e ka akola dipoelo fa e ka simolola dikomiti tse di ka laolang thekiso le tiriso ya di tsa tlholego. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Jacob Obotseng