Monana o dira borotho jo bo pharologanyo

Rre Joseph Abel wa dingwaga tse di masome mabedi le boferabobedi wa kgotla ya Goo-Setso kwa Serowe o inaakantse le kgwebo ya go apaya borotho jo a bo bitsang ‘corn Dog’.

Rre Abel o tlhalositse mo potsolotsong fa a dirisa boupi jwa borotho le russian abo a apesa ka cornflakes.

Go tswa foo o tlhomela legongnyana fa gare ga russian, le motho a le tshwarang fa a ja.

A re e rile go bona go thatafalela pele go bona mmereko, a ikgolaganya le Mme Jane Machibe wa khamphane ya Jane Amour, yo o gwebang ka go apaya marotho ka mefuta kwa Serowe.

Mme Machibe ke ene yo a neng a ba ruta go duba le go apaya borotho mo go farologaneng mme o simolotse ka go ba hira a bo a ba thusa ka ditsompelo tsa gagwe le madi go ikemela.

Rre Abel a re e ne ya re a sena go anywa thuto mo go Mme Machibe a simolola kgwebo ya gagwe ngwaga ono a na le ba bangwe ba le batlhano ba ba mo thusang go rekisa marotho kwa Serowe le Palapye.

O tlhalositse fa ba rekisa borotho bo le bongwe P6 mme ka borataro jwa bone ba ikgaoganya go isa marotho a le 240 kwa Palapye letsatsi le letsatsi fa kwa Serowe ba rekisa a le 100 mme fa letsatsi le phirima, ba bo ba rekisitse gotlhe.

Rre Abel a re ba tlhoka koloi gore ba tsene ntlo le ntlwana, mo dikoleng, diofisi le madirelo ka go farologana.Go ya kwa Palapye a re ba dirisa dipalamo tsa setshaba.

Rre Abel a re o tsene sekole kwa ABM kwa Gaborone a thusiwa ke puso.

Mongwe yo o rekisetsang thata kwa mmolong wa Serowe, Rre Warona Madoda o boletse fa borotho joo bo rekiwa fela thata.

O rotloeditse banana go iteka ka go tswa ka maano a go itshetsa. BOKHUTLO

Original Article URL: