Mapodisi a Tshane a mo patlong ya mosadi

Mapodisi a Tshane a mo patlong ya ga Mme Agnes Mai, wa kgotla ya Xhong kwa Zutshwa, yo o timetseng
kgwedi eno e le lesome le botlhano.

Mo potsolotsong le BOPA Mothusa mookamela mapodise a Tshane, Assistant Superintendent Osimilwe Mangena, a re go ya ka pego ya ba losika, Mme Mai, yo o dingwaga tse di masome a mararo le boraro, o ne a seo mo lwapeng gone ka letsatsi leo, mme ya re ka tshokologo ba bona a sa bonale ba nna ka kakanyo ya gore gongwe o ile kwa masikeng mme o tlaa boa jaaka e le tlwaelo.

Ene ya re letsatsi le le latelang, ba ya go mo tlhola kwa masikeng mme ba itaya sefololetse ka jalo ba
itsise ba sepodisi go ba tswa thuso.

Asst Supt Mangena a re ba sepodise ba tshwaraganye le morafe ba ne ba bolotsa letsholo ba setse motlhala wa gagwe morago go fitlha kwa sekgweng sa Khqwaakgaa mme ka maswabi wa timela ka jaana pula e ne e nele.

A re Mme Mai yo o tshelang ka bolwetse jwa tlhaloganyo, o bonwe labofelo a apere sekete se sentsho le
jesi e e borokwa ka mmala, mme a sa rwala ditlhako.

Asst Supt Mangena o tlhalositse fa ka letsatsi la bo lesome ba ne ba gorogelwa ke sefofane sa tlhoo tomo, go ya go atolosa fa ba  feletseng teng, mme le bone ka maswabi, ba boile ba itshophere.

Ka jalo, o ne a gwetlha setshaba go ba tswa thuso fa ba ka mmona, are ba ka itshwaraganya le mapodise a Tshane mo mogaleng wa 6530039/6530042 kana mapodisi a a gaufi.

O ne a tlatsa ka go gwetlha ba masika a ba ba tshelang ka bolwetsi jwa tlhaloganyo gore ba nne ba ba
tlhola kgapetsakgapetsa. BOPA