Mmakgodumo Cultural Festival 2019

Event Date: 
Saturday, 30 November, 2019 - 09:00 to Sunday, 1 December, 2019 - 12:00
Venue: 
Mmakgodumo, Kanye
Town or City: 
Kanye

Tje rona bao gape : Bathoen ll Trust e le tsisetsa Mmakgodumo Cultural Festival 2019

Setlhogo sa letsatsi "Ngwao thebe ya manokonoko a diphetogo tsa ditlhabologo!!!!!!!