Khudu Ya Mariga

13 May 2018
Article by : 
PuoYaRona

Gobo go diralagala gore maloba ke le kwa sekoropong, ke bo ke botsa mmereki ka nna (re tlaa mmitsa fela re re ke ene Thuto) gore, “kante mme gone gatwe go dikae gompieno?”.

Thuto o ne a nkaraba fela a re, “ahh ntate, ‘Khudu ya mariga e itsewe ke May’…” a bo a tshega fela a ntse a le mo tseleng a tsamaya. Ke ne ka mo tlhokomologa fela ka nako eo, ke fa e tlaare moragonyana ke lemoga gore re simolotse kgwedi e e ntsha, yabo e le gone go apogang.

Ke tsaa gore ga o itse seane se, le wena oa lemogile matlhajana a ga Thuto. Mafelo a beke a e nne a a molemo betsho.

Read More: https://puoyarona.wordpress.com/2018/05/04/khudu-ya-mariga/